Wie zijn wij?

 

Jacqueline Mezas-Francisca

Jacqueline Mezas-Francisca

De Stichting Kindercoach Suriname is opgericht in 2012 door mevrouw Jacqueline Mezas-Francisca. De Stichting Kindercoach Suriname is een vrijwilligersorganisatie en zet zich in voor kinderen in Suriname met het doel de individuele, sociale en educatieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.

In samenwerking met de ouders, mentors en het onderwijs wil de stichting activiteiten ontplooien die erop gericht zijn het beste uit een kind te halen zodat het kind volledig tot zijn of haar  persoonlijke recht kan komen vanuit zijn of haar eigen kwaliteiten.

De stichting organiseert daarom ook culturele activiteiten. Met deze activiteiten heeft Jacqueline Mezas-Francisca niet alleen het doel de kinderen te amuseren maar ook te inspireren, te activeren en ze in contact te brengen met leeftijdsgenoten vanuit verschillende delen in Suriname.

De stichting wordt beheerd door Jacqueline Mezas-Francisca. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft geen eigen middelen. Bij de uitvoering van de projecten wordt de stichting ondersteund met financiële bijdragen door donateurs en sponsorbijdragen van het bedrijfsleven in Suriname.Vele vrijwilligers uit de Surinaamse samenleving bieden helpende handen, denk- en daadkracht om de projecten te realiseren. De Stichting is zeer dankbaar voor alle ruimhartige bijdragen en inzet van zovelen!