Dora Explora 2014

In April 2014 heeft de Stichting Kindercoach de Musical DORA EXPLORA  naar Suriname gehaald. Met succes is de Stichting Kindercoach er in geslaagd om het Thalia Theater 6 maal  afgeladen vol te krijgen, en stond Suriname letterlijk op zijn kop met 3000 enthousiaste kinderen. Het was een interactieve voorstelling  waarbij de kinderen niet alleen als publiek in de zaal zaten maar ook actief mee konden zingen en dansen.

Voor Jacqueline Mezas-Francisca was het belangrijk om dit evenement ook mogelijk te maken voor kinderen in Suriname die nooit de kans hebben, of zullen krijgen, om een professionele voorstelling bij te wonen in Suriname of in het buitenland, en te genieten van het plezier dat daar bij hoort.

In samenwerking met Irene Spangenthal van HEM Suriname, en met de daadkrachtige hulp en financiële steun van héél veel lokale bedrijven en vrijwilligers, én ruimhartige donaties van individuen uit zowel Suriname als Nederland, heeft de Stichting Kindercoach  Suriname ongeveer 1000 kinderen uit instellingen en tehuizen de voorstelling kunnen laten bijwonen. De kinderen en wij zijn hiervoor alle donateurs, sponsors en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt bijzonder dankbaar!